Pracownia KTG

Kardiotokografia, KTG — jest to badanie polegające na monitorowaniu akcji serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy. W ten sposób powstaje wykres, który przedstawia tętno płodu i pozwala ocenić jego stan ogólny.
Badanie wykonuje się pod koniec ciąży oraz w czasie porodu, aby ocenić stan dziecka i nasilenie skurczów. Również dowiemy się w jakim stanie jest dziecko, i w razie potrzeby bedziemy mogli jak najszybciej zareagować, gdy pojawi się zagrożenie.

Dzięki ciągłemu nadzorowi kardiotokograficznemu możliwe jest wczesne rozpoznanie niedotlenienia płodu i tym samym uniknięcie wystąpienia późnych uszkodzeń u dziecka.

W skład kardiotokografii wchodzi:

  • tokografia – rejestracja czynności skurczowej macicy
  • kardiografia – ciągła rejestracja akcji serca płodu przy pomocy elektrokardiografu lub ultrasonograficznej sondy. Kardiografie wykonuje się na dwa sposoby

    monitorowanie zewnętrzne
    jest to badanie nieinwazyjne, nie wiąże się z żadnym bólem ani ryzykiem. Kobieta ciężarna (lub rodząca) leży i na jej brzuch zakłada się dwa pasy z dwoma czujnikami. Jeden to rejestrujący uderzenia serca płodu, a drugi – miernik mierzący siłę i czas trwania skurczów macicy.

    monitorowanie wewnętrzne
    stosuje się w sytuacji, gdy jest potrzebny bardziej dokładny pomiar, np. gdy jest podejrzenie o zagrożeniu płodu. Elektrodę służącą do oceny uderzeń serca dziecka umieszcza się na jego główce. Badanie jest zatem możliwe tylko wówczas, gdy już odejdą wody płodowe, a rozwarcie szyjki macicy wynosić będzie przynajmniej 1–2 cm. Siła skurczów macicy może być mierzona przez czujnik na brzuchu lub przez cewnik wprowadzony do macicy. Ten rodzaj monitorowania stosuje się bardzo rzadko, tylko w uzasadnionych przypadkach.
DORMED Centrum Zdrowia Rodziny
Adres: ul. Strumykowa 40 A
03-138 Warszawa

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 20:00

ZAPRASZAMY

Tel:

Tel:

Tel:

 

22 300 40 44

606 44 66 56

796 76 88 84

e-mail: czr@dormed.com.pl
Newsletter
© DORMED Centrum Zdrowia Rodziny 2004 – 2019 - All Rights Reserved